Địa chỉ, điện thoại các trung tâm bưu điện, bưu chính tại Cửa Lò

Địa chỉ, điện thoại liên hệ các dịch vụ bưu điện, bưu chính viễn thông tại TX Cửa Lò.

 

Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại
Bưu điện Thị Xã Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung - Phường Nghi Hương - TX. Cửa Lò 038. 3956335 - Fax: 038. 3956220
Trung tâm viễn thông Cửa Lò Số 1 Đường Bình Minh - Phường Thu Thủy - TX. Cửa Lò 038. 3824444; Fax: 038. 3824248
Bưu cục Hải Hòa- Phường Nghi Hải- TX Cửa Lò Đường Phạm Nguyễn Du- P. Nghi Hải  
Bưu cục Chợ Sơn- xã Nghi Khánh- huyện Nghi Lộc Ngã tư Chợ Sơn- Nghi Khánh 0383 824 212
Bưu cục Cảng Cửa Lò Phường Nghi Tân- TX Cửa Lò 0383 944 104- 3944 203
Điểm bưu điện văn hóa Phường Nghi Hải - TX Cửa Lò Đường Phạm Nguyễn Du- Khối Hải Triều- P.Nghi Hải  
Điểm bưu điện VH xã - Phường Nghi Thu- TX Cửa Lò Đường Sào Nam - Khối Cát Liễu - P. Nghi Thu  
Điểm bưu điện VH xã - Phường Nghi Hòa- TX Cửa Lò Đường Phạm Nguyễn Du- Khối Tân Diện- P.Nghi Hòa  

 

 
Chia sẻ :
(+84) 0934407688

Ms. Hương Quế

+84857282888

Mr Hoàng Huân