Thông tin thanh toán

TÀI KHOẢN CÔNG TY

Tài khoản      : 117002909793, ngân hàng Vietin bank chi nhánh Nghệ An

Tên tài khoản:  CTCP DT PT BDS VÀ DL MIỀN ĐẤT VIỆT.

 
...............................................................................................................
 
TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
 
1. Tên tài khoản: Đặng Thị Hương Quế

Số tài khoản: 711A66589186

Tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Láng Hòa Lạc.
 
2. Tên tài khoản: Hoàng Văn Huân.
 
Số tài khoản: 3607.2052.49051, 
Tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Nghi Lộc - Nghệ An
 
3. Tên tài khoản: Hoàng Văn Huân
Số tài khoản: 0861000064242
 
Tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trung Đô - TP. Vinh - Nghệ An
Chia sẻ :
(+84) 0819983882

Ms. Hương Quế

+84969323988

Mr Minh Hưng

+84857282888

Mr Hoàng Huân