Thông tin thanh toán

TÀI KHOẢN CÔNG TY

Tài khoản      : 117002909793, ngân hàng Vietin bank chi nhánh Nghệ An

Tên tài khoản:  CTCP DT PT BDS VÀ DL MIỀN ĐẤT VIỆT.

 
...............................................................................................................
 
TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
 
1. Tên tài khoản: Đặng Thị Hương Quế

Số tài khoản: 711A66589186

Tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Láng Hòa Lạc.
Chia sẻ :
(+84) 0819983882

Ms. Hương Quế

+84969323988

Mr Minh Hưng

+84857282888

Mr Hoàng Huân